วิทยากร

ตัวแทนจากภาครัฐบาล และบริษัทชั้นนำระดับนานาชาติ รวมถึงผู้เชี่ยวชาญในวงการธุรกิจ ก่อสร้างและ
ธุรกิจเกี่ยวข้องมากมายจากเอเชียแปซิฟิกและจากนานาชาติ

CONFIRMED SPEAKERS

โลเรนโซ กาลันตี

เอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทย

Coming soon...

ดร.พงศ์ธร ธาราไชย

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

Coming soon...

คุณวรวุฒิ มาลา

รักษาการผู้ว่าการ
การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.)

Coming soon...

คุณสุพินท์ มีชูชีพ

กรรมการผู้จัดการ
บริษัท โจนส์ แลง ลาซาลล์ (ประเทศไทย) จำกัด

Coming soon ...

คุณสมประสงค์ สัตยมัลลี

ผู้อำนวยการสำนักธุรกิจบัตรโดยสาร
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

Coming soon...

ดร.เอกรินทร์ วาสนาส่ง

รองกรรมการผู้อำนวยการ
บริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด

Coming soon...

Chung Heng Han

Senior Vice President
Oracle EMEA, Asia Pacific & Japan

Coming soon...

James Cornelius

Public Transport Strategy Lead
Heathrow International Airport

Coming soon...

นายจูลิโอ ดี คาร์ลิ

กรรมการผู้บริหาร
บริษัท วันเวิร์ค

Coming soon...

นายเกษมสันต์ เครือธร

ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายระบบอัตโนมัติงานอุตสาหกรรมภูมิภาค
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

Coming Soon

คุณจักรพันธ์ ภวังคะรัตน์

รองประธานสถาบันอาคารเขียวไทย

Coming soon...

More speakers to be announced...

โลเรนโซ กาลันตี
เอกอัครราชทูตอิตาลีประจำประเทศไทย

คุณวรวุฒิ มาลา
รักษาการผู้ว่าการ
การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.)

คุณชัยวัฒน์ ทองคำคูณ
ปลัดกระทรวงคมนาคม
กระทรวงคมนาคม

คุณสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข
รองผู้ว่าการ
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

คุณสุเทพ พันธุ์เพ็ง

กรรมการบริษัทฯและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
บริษัทรถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.จำกัด